De coöperatie GOW! (Green On Wheels of Groen Op Wielen) heeft als doel het draagvlak voor duurzame mobiliteit te vergroten en een aanzet te geven tot het rijden op alternatieve brandstoffen zoals aardgas.

Naast het werken rond bewustmaking zal de realisatie van een aantal aardgastankstations tot de concrete activiteiten behoren.

Aardgas (of ook CNG – Compressed Natural Gas) is een alternatieve brandstof die wordt geproduceerd door aardgas te comprimeren tot 200 bar. Rijden op aardgas vermindert de uitstoot van CO2 op de ganse keten (from well to Wheel) met 10 % t.o.v. diesel en 25 % t.o.v. benzine. Bovendien vermindert CNG de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden (NOx)met minstens 90 %.

Het is niet enkel de minst vervuilende brandstof die momenteel voorhanden is, ze is bovendien 30 % goedkoper van benzine of diesel.

Aardgas kan daarenboven perfect dienen als opstap naar groengas. Dit is opgewaardeerd biogas en wordt o.a. geproduceerd uit organisch afval.

Auto’s die op CNG rijden kunnen onmiddellijk overschakelen op groengas zonder dat daarvoor enige aanpassing dient te gebeuren.

Word vennoot van GOW! cvba en werk mee aan de uitbouw van duurzame mobiliteit in Vlaanderen.

Documenten:

Vraag toetreding Oprichtingsakte Coöperatie

Niettegenstaande de voorzichtige investeringspolitiek van GOW! is investeren in GOW! niet vrij van risico. Van 1 juni 2022 tot 31 mei 2023 zal GOW! niet meer dan 500.000€ ophalen, met een maximum van 5.000 € per vennoot, daardoor is GOW! niet onderworpen aan de prospectusplicht.