03
FEB
2013

Uit de statuten

De vennootschap heeft tot doel, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het vergroten van het draagvlak voor duurzame mobiliteit en aanzetten tot het gebruik van en het rijden op alternatieve brandstoffen, dit via onder meer: Het verwerven van financiƫle middelen om...